Poistoilmalämpöpumppu

OptiSun-poistoilmalämpöpumppu

OptiSun-poistoilmalämpöpumppu (PILP) on OptiSun-järjestelmään optimoitu laitteisto, jonka avulla otetaan talteen kerrostalokiinteistön poistoilman sisältämä lämpöenergia ja varastoidaan se OptiSun-kuumavesivaraajaan.

OptiSun-poistoilmalämpöpumpun tyyppi valitaan kohdekiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän rakenteen mukaisesti. Jos kerrostalokiinteistössänne on poistoilmanvaihto ja hyväkuntoiset poistoilmapuhaltimet, ei niitä tarvitse uusia. Siinä tapauksessa poistoilmapuhaltimiin vain lisätään lämmöntalteenottoyksikkönä (LTO) toimivat höyrystimet, jotka yhdistetään esim. kellarikerroksessa sijaitsevassa lämmönjakohuoneessa olevaan lämpöpumppuun.

Jos kerrostalokiinteistössänne taas on painovoimainen ilmanvaihto, voidaan sen katolle asentaa valmis poistoilmalämpöpumppuyksikkö poistoilmapuhaltimineen. Lämmöntalteenoton lisäksi saadaan silloin aikaan myös asuntojen ilmanvaihtoa parantava nykyaikainen, koneellinen ilmanvaihto.

OptiSun-poistoilmalämpöpumpun rakenne

Kuten muidenkin lämpöpumppujen, myös OptiSun-poistoilmalämpöpumpun pääosat ovat lauhdutin (1), paisuntaventtiili (2) höyrystin (3) ja kompressori (4).

Höyrystin toimii lämmöntalteenottoyksikkönä. Sen tehtävänä on kerätä poistoilmavirrasta lämpöä lämmönkeruunesteeseen, joka siirretään lämpöpumpun lauhduttimen avulla OptiSun-kuumavesivaraajaan.

OptiSun-poistoilmalämpöpumpun toiminta

Kiinteistön poistoilmapuhaltimet käyvät jatkuvasti. Lisäksi ne käyvät tehostetusti aamuin ja illoin noin kahden tunnin ajan kerrallaan. Tämä poistoilmavirtaus johdetaan ilmanvaihtokanavia pitkin lämmöntalteenottoyksikkönä toimivan höyrystimen läpi ulos talosta.

Höyrystimen tehtävänä on kerätä poistoilmavirrasta lämpöä lämmönkeruunesteeseen. Höyrystin kylmenee, koska ennen sitä olevan paisuntaventtiilin avulla kylmäaineen olomuoto on muutettu korkeapaineisesta nesteestä osittain höyrystyneeksi, matalapaineiseksi nesteeksi.

Höyrystimessä lämmennyt kylmäaine muuttuu matalapaineiseksi höyryksi, joka imetään kompressorille. Kompressori nostaa kylmäainehöyryn painetta, jolloin se lämpenee ja virtaa lauhduttimelle.

Lauhdutin luovuttaa lämpönsä OptiSun-kuumavesivaraajaan, jolloin kylmäaine lauhtuu ja muuttuu korkeapaineiseksi nesteeksi, ja lämpöpumpun kiertoprosessi alkaa taas uudestaan.

Jos aurinkolämpöä on saatavilla tarpeeksi, lämpöpumppu pysäytetään sähköenergian säästämiseksi ja lämpöpumpun käyttöiän pidentämiseksi.

OptiSun-poistoilmalämpöpumpun asennus ja kytkentä kiinteistön lämmitysjärjestelmään

OptiSun-poistoilmalämpöpumppu kytketään OptiSun-kuumavesivaraajaan rakentamismääräyskokoelman osan ”K1 Rakennusten kaukolämmitys, Määräykset ja ohjeet” -julkaisun sekä paikallisen kaukolämmöntoimittajan vaatimusten mukaisesti.